BÄTTRE KONST
Vi samlar hela konstfamiljen

OM BÄTTREKONST

Våra berättelser om konsten, konstnärens liv eller konstföretagets verksamhet når ut i sociala medier och fångar läsare som söker underhållning och inspiration. Med en positiv hållning, i ett medielandskap som annars drivs av negativa nyheter, skapar vi positiv synlighet för våra kunder och unika inblickar för läsarna.

Möjligheter, upptäckande och underhållning är nyckelord som våra kunder vill sammankopplas med och är tydliga faktorer bakom nyheter som sprids via sociala nätverk. Native advertising kan i mångt och mycket likna traditionellt skrivna artiklar i en dagstidning. Skillnaden kan vara att högre krav ställs på en fängslande rubrik och att innehållet bidrar till att driva trafik till kundens webbplats.

Bättre Konst är en del av content marketing-byrån Hosono 3 Content.